Copyright 2021      Baltic Pflege Sp. z o.o. 

Baltic Pflege Sp. z o.o.

ul. Heweliusza 11/819

80-890 Gdańsk

KRS 0000841503

 

Poniższy artykuł ma na celu przybliżenie coraz bardziej nasilającego się zjawiska udaru mózgu. Zawiera on ogólne informacje dotyczące tego czym jest udar mózgu i co zachodzi w organizmie podczas udaru. Przedstawia także podstawowe objawy udaru mózgu, które mogą być sygnałem, aby skontaktować się z odpowiednimi służbami. Porusza również kwestię leczenia i rehabilitacji po leczeniu udaru mózgu, co staje się niezwykle przydatne zwłaszcza w kontekście pracy opiekunki osób starszych w Niemczech. Artykuł zawiera informację o konsekwencjach i następstwach udaru i co najważniejsze czynniki ryzyka i sposoby zapobiegania udarowi mózgu.

Nie tylko opiekunki osób starszych w Niemczech powinny zapoznać się z tym materiałem.

 

Co to jest udar mózgu?

Udar mózgu jest nagłym zaburzeniem przepływu krwi w mózgu. W języku potocznym często określany jest również jako wylew krwi do mózgu.

Udary mózgu charakteryzują się masywnym uszkodzeniem mózgu, które prowadzi do trwałego niedostatecznego zaopatrzenia w tlen i substancje odżywcze. Z powodu braku tlenu tkanka mózgowa obumiera już w przedziale czasu od 10 do 15 minut.

W literaturze medycznej wyróżnia się dwie podstawowe formy udarów:

 

Udar niedokrwienny

Tzw. udar niedokrwienny jest najczęstszą formą, stanowiącą około 80 procent przypadków. W tym przypadku udar spowodowany jest brakiem przepływu krwi, co nazywane jest niedokrwieniem. Najczęstszą przyczyną udaru mózgu jest zaburzenie krążenia w mózgu spowodowane miażdżycą (stwardnienie tętnic). W tym przypadku dochodzi do odkładania się metabolitów tłuszczowych w naczyniach krwionośnych i zwapnienia naczyń krwionośnych. Złogi te mogą się oderwać i - wypłukane przez krwiobieg - zablokować mniejsze tętnice, na przykład w mózgu. To zaburzenie krążenia wywołuje udar, ponieważ niektóre obszary mózgu nie są już zaopatrywane w wystarczającą ilość tlenu. Udary spowodowane brakiem dopływu krwi stanowią około 8 na 10 wszystkich przypadków udarów.

 

Udar krwotoczny

Z kolei udar krwotoczny to sytuacja, w której brak przepływu krwi spowodowany jest krwawieniem w mózgu. Taki bezpośredni wylew krwi do mózgu stanowi około 20 procent wszystkich udarów na świecie. Może być wywołany urazem głowy, np. po upadku, lub pęknięciem tętnicy (np. w przypadku tętniaka).

Co roku w Niemczech prawie 270 000 osób doznaje udaru mózgu, z czego około 200 000 po raz pierwszy. To sprawia, że udar mózgu jest trzecią najczęstszą przyczyną zgonów w Niemczech, po chorobach serca i nowotworach złośliwych. Kraje sąsiadujące, takie jak Austria i Szwajcaria wykazują podobną sytuację.

Pacjenci po udarze mózgu mają przeważnie ponad 70 lat. Jednak w sporadycznych przypadkach udar może wystąpić również u dzieci i dorosłych. Osoby, które przeżyły udar, są zazwyczaj niepełnosprawne umysłowo lub fizycznie. Rodzaj i zakres niepełnosprawności zależy jednak od indywidualnego przypadku.

 

Udar a wylew

Wylew krwi do mózgu, zawał mózgu, apopleksja, udar mózgu - wszystkie terminy oznaczają to samo:

nagłe zaburzenie dopływu krwi do mózgu lub krwawienie w mózgu.

 

udar mózgu

 

Co się dzieje podczas udaru mózgu?

W 80 procentach wszystkich przypadków, naczynie krwionośne w mózgu jest zablokowane przez skrzep krwi. Stały dopływ krwi staje się bardzo niewielki, a może nawet całkowicie wysycha. Wskutek tego tkanka mózgowa jest nagle zaopatrywana w niewielką ilość krwi lub jej brak, a więc otrzymuje mniej tlenu lub nie otrzymuje go wcale. Komórki obumierają i około 70 procent pacjentów po udarze cierpi z powodu długotrwałych konsekwencji, takich jak zaburzenia mowy lub niedowład połowiczny. Dlatego tak ważna jest szybka pomoc i leczenie po udarze, aby móc szybko zareagować i zatrzymać zaburzenia krążenia lub krwawienie. Im więcej czasu upływa, tzn. im dłużej tkanka mózgowa pozostaje bez tlenu, tym poważniejsze mogą być konsekwencje udaru.

 

udar mózgu

 

Symptomy, oznaki i objawy udaru mózgu

Udar mózgu jest poważnym uszkodzeniem organizmu człowieka, powodującym różne zaburzenia neurologiczne. Rodzaj i nasilenie objawów zależy od stanu fizycznego pacjenta i miejsca, w którym wystąpił udar. Najczęstsze objawy udaru to:

- ostry początek paraliżu

- osłabienie lub drętwienie po jednej stronie ciała.

Na przykład, niektóre ofiary udaru mogą doświadczać:

- opadające kąciki ust lub powiek

- sparaliżowane ramiona lub stopy

Objawy występują zawsze po tej stronie ciała, za którą odpowiedzialna jest dotknięta strona mózgu. Dlatego deficyty po lewej stronie ciała wskazują na udar po prawej stronie mózgu i odwrotnie. Niektóre osoby dotknięte udarem cierpią z powodu paraliżu wszystkich czterech kończyn. Ponadto do klasycznych objawów udaru mózgu należą również zaburzenia widzenia. Pacjenci dotknięci udarem przejawiają również takie symptomy jak:

- podwójne widzenie

- zmniejszone pole widzenia

- niewyraźne widzenie lub całkowita utrata wzroku

Ponadto, za typowe objawy uważa się również następujące oznaki:

- ogólne uczucie osłabienia

- zaburzenia świadomości

- zaburzenia czucia

- ból głowy

- silne zawroty głowy

- zaburzenia mowy

- trudności w przełykaniu

Udar mózgu występuje nagle i gwałtownie. Niemniej jednak, lekarzom udało się wykazać, że u jednej trzeciej pacjentów, udar mózgu pojawia się wraz z typowymi objawami. Poszkodowany cierpi na paraliż, zaburzenia mowy, czucia, świadomości lub widzenia przez około 24 godziny. Jednak w przeciwieństwie do prawdziwego udaru, objawy znikają.

 

udar mózgu

 

Diagnoza i rozpoznanie udaru mózgu

Każdy udar mózgu jest stanem nagłym, który wymaga natychmiastowego leczenia. Ponieważ udarowi nie zawsze muszą towarzyszyć typowe objawy, nie zawsze jest on od razu rozpoznawalny jako taki dla laików i osób dotkniętych chorobą. A przecież tak ważne jest, aby jak najszybciej zorientować się w sytuacji zagrożenia i wezwać pomoc. Dlatego w razie najmniejszych podejrzeń należy natychmiast wezwać pomoc lekarską. Następnie ważne jest jak najszybsze ustalenie przyczyny, czyli ustalenie, czy udar został spowodowany zaburzeniami krążenia, czy krwawieniem w mózgu. Tylko wtedy, gdy przyczyna jest jasna, udar może być leczony szybko i skutecznie. Lekarz najpierw sprawdza funkcje życiowe pacjenta. Jeśli pacjent reaguje, lekarz zazwyczaj pyta o występujące objawy. W szpitalu za leczenie pacjentów z udarem mózgu odpowiedzialni są neurolodzy.

Specjalista sprawdza pacjenta pod kątem:

- zdolności koordynacji

- zmysłu dotyku

- bada wzrok, dotyk i zdolność mowy

Naprawdę wiarygodna diagnoza jest możliwa tylko przy pomocy badań obrazowych. Z reguły lekarze prowadzący natychmiast zlecają wykonanie tomografii komputerowej głowy. Obrazy wnętrza czaszki uzyskane podczas tej procedury dostarczają informacji, czy przyczyną udaru było zablokowanie naczyń, czy krwotok mózgowy. Zamiast tomografii komputerowej czaszki można również zlecić wykonanie rezonansu magnetycznego, ponieważ ta procedura również dostarcza wyników z wnętrza czaszki.

 

Leczenie udaru mózgu

Leczenie udaru mózgu wymaga specjalistycznej wiedzy. Pacjenci po udarze, którzy są leczeni w ciągu pierwszych dwóch do trzech godzin po udarze, mają największe szanse na skuteczną rehabilitację. W zależności od przyczyny udaru, mogą być zastosowane leki, aby rozwiązać problem przepływu krwi lub operacja, aby zatrzymać krwawienie w mózgu i odprowadzić krew. W większości przypadków pacjenci z udarem są pod opieką w oddzielnym oddziale w szpitalu, zwanym "oddziałem udarowym".

Ponieważ udar powoduje niedostateczny dopływ krwi do mózgu, komórki mózgowe obumierają szczególnie szybko. Leczenie musi być podjęte jak najszybciej, aby ograniczyć do minimum rozmiar szkód.

 

udar mózgu

 

Środki rehabilitacyjne po leczeniu

Udary mózgu zawsze wymagają długotrwałego leczenia. Głównym celem rehabilitacji neurologicznej jest zawsze powrót do życia codziennego. Osoby dotknięte chorobą powinny znaleźć drogę powrotną do samodzielnego życia, pomimo skutków udaru.

Terapia zajęciowa może przeciwdziałać zaburzeniom ruchowym. Fizjoterapia może być pomocna w nauce radzenia sobie z paraliżem. Zaburzenia mowy mogą być leczone przez logopedę. Konsekwencje udaru prowadzą do poważnych zakłóceń w codziennym życiu osoby nim dotkniętej. W związku z tym wskazane może być skorzystanie z pomocy psychoterapeutycznej.

W przypadku wylewu krwi do mózgu wystarczy unikać czynności, które powodują wzrost ciśnienia w głowie.

 

Konsekwencje i następstwa udaru mózgu

Konsekwencje udaru zależą całkowicie od dotkniętych regionów mózgu.

W zależności od regionu wystąpienia, udar mózgu może objawiać się:

- zaburzeniami koordynacji

- zakłóceniami równowagi

- drżenie

- zaburzeniami widzenia

- zawrotami głowy

- wymiotami

- niekontrolowanymi ruchami

- paraliżem ręki i/lub nogi

- pogorszeniem słuchu

- głuchotą

- dzwonieniem w uszach (dzwonienie, gwizdanie, syczenie)

- zawrotami głowy

W zależności od ciężkości i lokalizacji krwawienia w mózgu, objawy i konsekwencje udaru bardzo się różnią. Po udarze mózgu niekiedy nie ma żadnych ograniczeń, a niekiedy występują bardzo poważne. Czasami jest to tylko chwilowy lekki paraliż twarzy (opadający kącik ust), ale zdarza się, że cała strona ciała pozostaje bezwładna, mowa jest ograniczona lub nawet całkowicie utracona.

Typowymi konsekwencjami udaru są:

 

udar mózgu

 

Zaburzenia mowy, zaburzenia połykania i zaburzenia w przyjmowaniu pokarmów

Po udarze mózgu 70 procent osób dotkniętych tym schorzeniem doświadcza zaburzeń w mówieniu, jedzeniu i piciu, żuciu i połykaniu (dysfagia). Czasami zaburzenia są tak poważne, że osoba dotknięta chorobą jest zależna od pomocy z zewnątrz i specjalnego pożywienia, takiego jak karmienie przez łykanie.

Objawy porażenia

Częstą konsekwencją ciężkich udarów jest paraliż, na przykład twarzy lub jednej strony ciała.

Zaburzenia uwagi

Częste są również zaburzenia uwagi, np. brak koncentracji.

Zaburzenia pamięci

Zaburzenia czucia

Po udarze mózgu niektórzy pacjenci nie mogą już na przykład odbierać lub rozróżniać zimnych i ciepłych bodźców.

Zatorowość, zapalenie płuc i zakrzepica po udarze mózgu

Ciężkie udary mogą prowadzić do dalszych powikłań: Zatorowość i zapalenie płuc, zakrzepica (w żyłach nóg i miednicy), a także zakażenia dróg moczowych.

Słaby system odpornościowy

Organizm i układ odpornościowy pacjenta po udarze mózgu są bardzo osłabione po apopleksji. Nawet niegroźne infekcje mogą szybko stać się niebezpieczne.

 

Udar mózgu prawostronny i lewostronny

Konsekwencje udaru mózgu zależą od półkuli mózgu, w której wystąpił udar. W wyniku udaru dochodzi do zaburzeń funkcji, które są zlokalizowane w prawej lub lewej półkuli mózgu. Nerwy czaszkowe krzyżują się ze sobą, dlatego objawy pojawiają się zawsze po przeciwnej stronie ciała. Mrowienie w lewej ręce może wskazywać na udar w prawej części mózgu. Jeśli po udarze sparaliżowana jest prawa strona, to znaczy, że apopleksja nastąpiła w lewej części mózgu.

Ponadto, udar w lewej lub prawej półkuli mózgu powoduje typowe konsekwencje.

 

Udar lewostronny

Udar w lewej półkuli mózgu powoduje między innymi zaburzenia mowy lub jej utratę.

 

Udar prawostronny

W przypadku udaru prawej półkuli mózgu występują m.in. zaburzenia orientacji i ograniczenia w postrzeganiu przestrzennym. Ponadto mogą wystąpić zmiany osobowości, np. depresja. Może również wystąpić „zaniedbanie” jednej strony ciała jako konsekwencją udaru prawej półkuli mózgu, ponieważ percepcja jest zaburzona. W tym przypadku osoby dotknięte chorobą nie postrzegają już prawidłowo jednej strony swojego ciała.

 

udar mózgu

 

Ile się żyje po udarze mózgu?

Ryzyko wystąpienia kolejnego udaru jest szczególnie wysokie w ciągu pierwszych 12 miesięcy po udarze. Aby szybko zaalarmować pomoc w nagłych wypadkach i zyskać cenny czas, sprawdziły się systemy powiadamiania ratunkowego, które osoby dotknięte chorobą mogą nosić na nadgarstku przez całą dobę.

Długość życia po pierwszym udarze ciężko jednoznacznie stwierdzić. Zależy ona od wielu czynników. Jeśli ograniczymy czynniki ryzyka na pewno długość życia się wydłuży.

 

Czynniki ryzyka i zapobieganie udarowi mózgu

Udarowi mózgu można do pewnego stopnia zapobiec poprzez zminimalizowanie czynników ryzyka. Należy to jednak zrobić odpowiednio wcześnie. Do czynników ryzyka należą:

- dieta wysokotłuszczowa

- brak ćwiczeń fizycznych

- stres

- nadmierne spożywanie substancji uzależniających, takich jak alkohol i papierosy

- nadmierne spożywanie słodkich pokarmów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zastanawiasz się czasami czy znasz przyczyny i objawy udaru mózgu, a także czym jest wylew krwi do mózgu i jego objawy? Przeczytaj artykuł i bądź w stanie rozpoznać pierwsze objawy.

02 czerwca 2021
udar mózgu

+48 881 048 219

  1. pl
  2. de