Copyright 2021      Baltic Pflege Sp. z o.o. 

Baltic Pflege Sp. z o.o.

ul. Heweliusza 11/819

80-890 Gdańsk

KRS 0000841503

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez firmę:

Baltic Pflege Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

adres: ul. Jana Heweliusza 11/819

80-890 Gdańsk

NIP: 5833396711

KRS 0000841503

moich danych osobowych, podanych przeze mnie w powyższym formularzu, w celu:

1. Nawiązania kontaktu w ramach obecnej rekrutacji za pośrednictwem poczty elektronicznej (email), sms, telefonu (to znaczy przez wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących).

2. Nawiązania kontaktu w ramach przyszłych rekrutacji za pośrednictwem poczty elektronicznej (email), sms, telefonu (to znaczy przez wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących).

3. Marketingowym za pośrednictwem poczty elektronicznej (email), sms, telefonu (to znaczy przez wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących).

Powyższe dane osobowe podałem(am) dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda.

Odbiorcą danych będzie:

Baltic Pflege Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

adres: ul. Jana Heweliusza 11/819

80-890 Gdańsk

NIP: 5833396711

KRS 0000841503

Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a) o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie.

Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a), że wycofanie przeze mnie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe będą mogły być przetwarzane do odwołania.

Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a), że przysługują mi następujące prawa:

1. prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych,

2. prawo żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania moich danych osobowych,

3. prawo do przenoszenia moich danych,

4. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Oświadczam, że zostałem poinformowany, że podmiot przetwarzający dane nie zatrudnia Inspektora Ochrony Danych.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma:

Baltic Pflege Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

adres: ul. Jana Heweliusza 11/819

80-890 Gdańsk

NIP: 5833396711

KRS 0000841503

adres email: biuro@balticpflege.pl

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie RODO w celu, wysyłki treści marketingowych za pośrednictwem poczty elektronicznej (email), sms, telefonu (to znaczy przez wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących).

Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest proponowania Pani/Panu ofert pracy w charakterze opiekuna.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia działalności przez Baltic Pflege Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Jana Heweliusza 11/819, 80-890 Gdańsk

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem proponowania Pani/Panu ofert pracy w charakterze opiekuna.

Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

+48 881 048 219

  1. pl
  2. de